NOxOff

Vermindert Stikstof

Wat is Noxoff?

Het product NOxOFF vermindert snel en effectief stikstofdepositie waardoor de luchtkwaliteit verbetert. Uit onderzoeken blijkt dat dit innovatieve product een NOx-reductie realiseert van 13-25% in stedelijke omgevingen. Naast een schonere lucht  draagt het ook bij aan de bescherming van mens, dier en natuur tegen de schadelijke effecten van stikstof.

NOxOFF kan worden toegepast op onder meer asfalt, beton en op onze toplaag Thermoflex. Het is een transparante toepassing die middels een spuittechniek wordt aangebracht. NOxOFF vermindert tot wel 10 jaar de stikstofdepositie bij het behandelde oppervlak. Deze gepatenteerde oplossing en toepassingsmethode is ontworpen en ontwikkeld door het Deense bedrijf Photocat. 

Hoe werkt Noxoff?

NOxOFF maakt gebruik van fotokatalyse en titaandioxide (TiO2). Het absorbeert UV-licht en produceert zo hydroxide (OH). Dit fungeert als een sterk oxidatiemiddel en vernietigt vervolgens schadelijke luchtverontreinigende stoffen en organische stoffen zoals stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen (VOS) zoals formaldehyde en benzeen) en andere organische stoffen (zoals bacteriën en algen). Deze worden vervolgens afgebroken en omgezet in nitraat (NO3), water (H2O) en kooldioxide (CO2). Door de regen spoelen deze stoffen weg zonder schade aan de omgeving.

Een grafische weergave van de werking van het product NOx OFF

Meer Informatie?

Wilt u meer informatie over dit innovatieve product? We vertellen u graag meer over de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact met ons op of vul het contactformulier in om meer te horen over NOxOff. 

Erik de leeuw

06-53174288 | e.leeuw@possehl.nl

Contactformulier